Proiecte de investitii

 

  • Modernizare drumuri comunale şi săteşti
  • Infrastructură
  • Reabilitare cămin cultural şi Muzeu sătesc
  • Centru de asistenţă după program şcolar de tip "After School"
  • Centru de zi "Acasă" pentru bătrâni